DLA NAS

 LICZY SIĘ CZŁOWIEK

WALDEMAR TROJAN - kandydat na burmistrza Turku

Kim jestem?

    • 47-letnim rodowitym turkowianinem, zakochanym w tym mieście, szczęśliwym   mężem i ojcem trojga dzieci, z myślą o których chcę rozwoju naszego miasta

 

    • wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Turku, do-radcą prawnym    spółek prawa handlowego

 

    • doktorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

    • autorem publikacji z dziedziny prawa i zarządzania

 

    • przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych w spółkach prawa handlowe  go (nieodpłatnie)

 

    • prezesem Koła Miejskiego w Turku Towarzystwa Samorządowego

 

    • członkiem MOZ NSZZ „Solidarność" przy Starostwie Powiatowym w Turku,    Tureckiego Klubu Ekologicznego oraz Stowarzyszenia „Zrównoważony    Rozwój – Geotermia w Polsce"

Aktualności

Moje pomysły dla Turku

w 5 lat doprowadzę do powstania 300 mieszkań dla 1000 osób na Osiedlu  Zdrojki Prawe

przywrócę 5 szkół podstawowych w Turku

przystąpię do budowy drogi 3-Z, która połączy rondo ks. Popiełuszki z ul. Kurpińskiego

dokończę uzbrojenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, co ułatwi przyciągnięcie do miasta inwestorów

zatrzymam proces wyludniania Turku, zwiększając miejskie inwestycje

wprowadzę zwolnienie z podatków od nieruchomości dla mieszkań i budynków mieszkalnych

o połowę obniżę podatek od nieruchomości pod działalność handlową i usługową o powierzchni do 400 m2

dla korzystających z użytkowania wieczystego od działek zamieszkałych i bloków (przekształconego we własność) wprowadzę 99% bonifikatę

zniosę opłatę targową

zwolnię z opłaty za gospodarowanie odpadami rodziny wielodzietne i osoby korzystające z pomocy społecznej

zagospodaruję w sposób prawidłowy zasoby geotermalne Turku: doprowadzę do budowy elektrociepłowni, która umożliwi obniżenie opłat za energię elektryczną i cieplną, dodatkowo gorące wody podziemne wykorzystamy do ogrzewania miasta, rekreacji, celów uzdrowiskowych i lecznictwa

przeprowadzę renowację turkowskiej starówki, która w pierwszym etapie obejmie ulice Kaliską, Szeroką i Wąską

Dlaczego kandyduje?

Myślę, że jestem właściwym człowiekiem do poprowadzenia Turku ku lepszej przyszłości. Zależy mi na niej, bo tu mieszkają moje dzieci i chcę, by to miasto było także ich małą Ojczyzną. By nie musiały wyjeżdżać do „lepszego” świata, większych miast. Turek ma potencjał, może być świetnym miejscem i do życia, i do pracy. Trzeba tylko pchnąć go na odpowiednie tory. Wiem jak to zrobić. Mam kwalifikacje do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta - kierunkowe wykształcenie i ogromne doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. A także w pracy samorządowej. Potrafię wyznaczać cele i je realizować. Z łatwością nawiązuję kontakty interpersonalne. Słucham ludzi. Szanuję drugiego człowieka i jego poglądy. Potrafię współpracować, jestem wytrwały. Znam Turek i mam pomysł na jego rozwój. Nie zawiodę.

Galeria

Rekomendacje

Wideo

Kontakt

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

copyright © 2018 wtrojan.pl

realizacja michalkotas.pl

O MNIE

AKTUALNOŚCI

MOJE POMYSŁY DLA TURKU

REKOMENDACJE

GALERIA

WIDEO

KONTAKT